black circuit board

Jak usunąć oursurfing

Mając w pamięci powyższe przestrogi przyjrzyjmy się bliżej kartom 3D, które można obecnie spotkać na rynku. Dostarcza skrótowych informacji na temat podstawowych parametrów tych kart. Chipset Voodoo3 krytykowany był za brak pewnych funkcji, jednak prawdą jest, że do niedawne jedynie niektóre gry stosowały funkcje, takie jak użycie dużych tekstur, rendering 32-bitowy czy odwzorowywanie nierówności. Architektura Voodoo3 […]