Black Laptop Beside Audio Mixer Set

Hipstex tk po angielsku

Komputerowe gry 3D ostatnich lat tworzyły sceny obejmujące stosunkowo niewielką liczbę wielokątów. Liczba ta rzadko wynosiła bowiem więcej niż 3000, a w większości pjzypadków była o wiele niższa. Gdy w scenie występuje mała liczba wielokątów, na ekranie pozostaje duża powierzchnia, którą trzeba wypełnić. Szybkość, z jaką wypełniane są wielokąty nazywa się szybkością wypełniania (ang. fili […]