human hand holding plasma ball

Fotoshop po polsku

Mapy tekstur stosuje się nie tylko w celu symulacji powierzchni. Mapy świateł i cieni służą do kreowania klimatu i realistycznie oświetlonego otoczenia. Bump mapping jest techniką nakładania tekstur, które tworzą iluzję trójwymiarowości oglądanych powierzchni, mimo iż same pozostają płaskimi obrazkami. Można wyróżnić kilka odmian tej techniki, jednakże najczęściej stosowanymi są emboss oraz enviro- mental. Idealnym rozwiązaniem […]