Man in White Dress Shirt Sitting on Black Rolling Chair While Facing Black Computer Set and Smiling

Fibre Channel

Dyski Fibre Channel (kanał światłowodowy) korzystają z optycznych interfejsów do przesyłania danych z ogromnymi prędkościami. Technologia ta sprawdza się w szczególności w dużych instalacjach serwerowych oraz sieciach SAN (Storage Area Network). Dyski typu Fibre Channel są znacznie kosztowniejsze od dysków SCSI, kontrolery zaś kosztują od 4000 złotych wzwyż. Najlepszym sposobem ograniczenia intensywności korzystania z pliku wymiany jest rozbudowa pamięci RAM. System Windows 98 używa narzędzia buforującego operacje dyskowe, zwanego VCACHE. Zwiększenie lub zmniejszenie bufora możemy wykonać samodzielnie, zmieniając treść pliku System.ini i przypisując buforowi nową wielkość, stanowiącą fragment pamięci fizycznej. Nie zaleca się jednak modyfikacji tych ustawień, gdyż mogą one stać się przyczyną różnych problemów. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, gdy aplikacje zaczynają korzystać z pamięci wirtualnej, mimo że pamięci RAM jest jeszcze pod dostatkiem. W takim przypadku najlepszym wyjściem jest przeładowanie systemu. Jeśli dysk zaczyna zachowywać się dziwnie i to bez widocznych przyczyn należy sprawdzić zawartość katalogu Autostart. Niektóre aplikacje Microsoft instalują tam bowiem narzędzie pod nazwą FASTFIND. Dokonuje ono okresowej indeksacji plików, co ma służyć szybszemu ich odnajdywaniu. Problem jednak tkwi w tym, iż podczas działania gier FASTFIND „sądzi”, że system Windows jest nieaktywny. Zalecamy zatem odinsta- lowanie narzędzia FINDFAST.