A MacBook with lines of code on its screen on a busy desk

Rozmiar jednostki alokacji pendrive

Większość obecnie wytwarzanych kart ma swoje mocne i słabe strony. Jedne oferują wyższą wydajność, jednak kosztują dużo. Inne zaś pozbawione są pewnych funkcji, ale dzięki temu kosztują mniej, a rendering 16-bitowy wykonują bez problemów. Jeszcze inne są naprawdę drogie, jednak dysponują funkcjami dalece przewyższającymi pozostałe karty. Odnieśmy te rozważania do gier. Będąc zagorzałymi graczami, uczestnikami rozgrywek […]