black and white computer keyboard

Gdzie spotyka się sieci i do czego one służą?

W życiu codziennym często korzystasz z różnych sieci komunikacyjnych. Są to sieci drogowe, kolejowe czy lotnicze. Wszystkie służą temu samemu celowi – umożliwiają transport ludności lub towarów. Sieci komputerowe natomiast służą do przekazu danych, np. plików, obrazu czy dźwięku. Warto wiedzieć Termin „sieć” oznacza nie tylko sieć komputerową. To także cały kompleks urządzeń biorących udział w przekazie informacji, np. w sieci telewizji kablowej czy w sieci telefonicznej. Przy dzisiejszym postępie technologicznym w każdej z nich obecne będą komputery sterujące ruchem danych lub nadzorujące ten ruch. Inna będzie jedynie forma przekazywania danych. Jak wiesz, aby przetransportować towar za pomocą np. sieci kolejowej, należy go umieścić w przeznaczonym do tego celu pojemniku. Może to być mała paczka lub cały wagon. Zapakowany towar jest adresowany i wędruje z punktu A do punktu B wyznaczoną trasą. Ta trasa przecina wiele innych nitek sieci – musi więc istnieć system kontroli ruchu, aby nie dochodziło do kolizji, uszkodzenia czy wręcz utraty przewożonego ładunku. Podobnie dzieje się w sieci komputerowej, w której wędrują dane. Zamiast szyn są w niej łącza, zamiast węzłów kolejowych węzły sieciowe, zamiast stacji kolejowych nadajniki i odbiorniki, zamiast zwrotnic routery itd.