purple and blue light digital wallpaper

Creative Labs EAX

Gdy firma Creative Labs zaprezentowała technologię EAX (Enviromental Audio extensions) wielu sądziło, że jest to ni mniej ni więcej jak nowoopracowany API. W rzeczywistości zaś stanowi ona rozszerzenie dla DirectSound3D. Wersja EAX 1.0 służyła do panoramowania dźwięku, generowania pogłosu i prostych efektów trójwymiarowych, lecz w drodze ewolucji zaimplementowano w niej funkcje HRTF. Użycie nowych funkcji wymaga co prawda dodatkowych nakładów pracy ze strony twórców gier, jednak Microsoft zdecydował o zintegrowaniu EAX z DirectSound, co niewątpliwie uprości sprawę. W przeciwieństwie do A3D technologia EAX potrafi posłużyć się więcej niż tylko dwoma głośnikami, najlepsze rezultaty zaś osiąga się przy użyciu czterech głośników. Creative zachęca użytkowników do korzystania z jego rozwiązań poprzez sprzedaż zestawów głośnikowych po bardzo atrakcyjnych cenach. W wyniku przeprowadzonych badań inżynierowie Creative Labs stwierdzili, że funkcje HRTF wykorzystywane przez zestawy dwugłośnikowe są skuteczne jedynie u około połowy badanych. Druga połowa słysząc dźwięk kierunkowy odwraca głowy, co wpływa na osłabienie efektów HRTF. Choć efekty EAX nie są tak mocno ukierunkowane na tworzenie realistycznej sceny dźwiękowej jak A3D, należy jedna stwierdzić, że efekty uzyskiwane za pomocą systemów czterogłośnikowych brzmią bardzo dobrze. EAX ma zostać włączona do DirectX 8.0, a efekty tego działania będą słyszalne dla wszystkich. Obecnie sprzętowym wsparciem technologii EAX mogą się pochwalić wyłącznie karty z linii Sound Blaster Live, takie jak SB Live, SB Live Value oraz SB 512.