human hand holding plasma ball

Fotoshop po polsku

Mapy tekstur stosuje się nie tylko w celu symulacji powierzchni. Mapy świateł i cieni służą do kreowania klimatu i realistycznie oświetlonego otoczenia. Bump mapping jest techniką nakładania tekstur, które tworzą iluzję trójwymiarowości oglądanych powierzchni, mimo iż same pozostają płaskimi obrazkami. Można wyróżnić kilka odmian tej techniki, jednakże najczęściej stosowanymi są emboss oraz enviro- mental. Idealnym rozwiązaniem byłoby rzeczywiste modelowanie nierówności, lecz najczęściej wiązałoby się to z intensywnymi obliczeniami wielokątów. W większości przypadków stosuje się więc technikę bump mapping (odwzorowywania porowatości powierzchni), która jest wystarczającym substytutem. Reflection mapping jest techniką nakładania map odbić na powierzchnię, która ma sprawiać wrażenie gładkiej i odbijającej światło z otoczenia. Tworzenie odbić w czasie rzeczywistym wymagałoby zbyt dużej liczby obliczeń, zatem technika ta jest kolejną „sztuczką” pozwalającą pogłębiać realizm scen. Cubic environment mapping jest bardziej realistyczną odmianą odwzorowywania odbić, w której odbicia są tworzone z tekstur otoczenia. Technika ta wymaga jednak większej mocy obliczeniowej, niż stosowanie predefiniowanych map odbić.