turned on gray laptop computer

Fast SCSI oraz Fast/Wide SCSI

Fast SCSI w połączeniach wewnętrznych korzysta z 50-żyłowych przewodów sygnałowych i przesyła dane w 8-bitowych pakietach. Połączenia z urządzeniami zewnętrznymi mogą jednak stwarzać pewne trudności. Istnieją bowiem dwa podstawowe rodzaje zewnętrznych złącz Fast SCSI. Jeden z nich przypomina złącza równoległe dla drukarek
jest w związku z tym porównywany ze złączem Centronics. Drugim typem jest 50-sty- kowe złącze, z bardzo gęsto umieszczonymi stykami. Maksymalna wielkość transferu przez szynę Fast SCSI wynosi jedynie około 10 megabajtów na sekundę, a zatem wymyślono nowy standard, Wide SCSI. W połączeniach tego standardu stosuje się złącza 68-stykowe, a dane przesyła w pakietach 16-bitowych (w odróżnieniu do 8-bitowych w przypadku Fast SCSI). Transfer przez szynę Fast/Wide SCSI wzrasta w związku z tym do 20 megabajtów na sekundę. Istnieje jednak ograniczenie długości przewodów połączeniowych, która może wynosić maksymalnie 6 metrów, co jednak jest z reguły odległością wystarczającą.