A MacBook with lines of code on its screen on a busy desk

Dwa złącza służą do wyprowadzania cyfrowych i analogowych sygnałów audio

Mniejsze, lecz podobne złącze ma podobne przeznaczenie, jednak za jego pośrednictwem wyprowadzane są sygnały w formie cyfrowej. Jest to zatem złącze standardu SPDIF (skrót od Sony/Philips Digital Interface – Interfejs cyfrowy Sony/Philips), bardzo powszechne w napędach CD ATAPI najnowszej generacji. (Napędy Plextor mogą przesyłać cyfrowe dane audio bezpośrednio poprzez szynę SCSI). Funkcja ta zwana jest DAE (Digital Audio Extraction – Ekstrakcja cyfrowych danych audio). Podobną funkcję można spotkać w napędach EIDE.