Woman Using Vr Goggles Outdoors

Wyświetlacze LCD a rozdzielczość

Podobnie do monitorów kineskopowych również wyświetlacze charakteryzują się „wrodzoną” rozdzielczością. Jednak w przypadku wyświetlania obrazów większych niż ta rozdzielczość mogą pojawić się problemy znacznie dokuczliwsze niż w przypadku trądy- cyjnych monitorów. Rozdzielczość większości 18-calowych wyświetlaczy LCD wynosi 1280×1024. Jeśli uruchomimy grę w trybie 640×480 ziarnistość obrazu będzie dalece wyraźniejsza. Niektóre wyświetlacze z kolei zmniejszają obraz w taki sposób, by piksel ekranowy równy był pikselowi obrazu, choć zjawisko to jest częściej obserwowane w przypadku wyświetlaczy w komputerach przenośnych niż biurkowych. Mniejsze, 15-ca- lowe wyświetlacze mają z reguły rozdzielczość 1024×768 punktów i wytwarzany obraz może wyglądać całkiem dobrze w większości gier.