Woman Using Vr Goggles Outdoors

Grafika bitowa

Grafika bitowa, nazywana także rastrową, powstaje poprzez tworzenie nowych ilustracji i retuszowanie istniejących. Narzędzia do jej tworzenia i obróbki można przyrównać do pędzelków, farb, gumek, ołówków itp. Tak zresztą się nazywają w programach graficznych. Każdy punkt na rysunku jest zapamiętany za pomocą ciągu bitów. Jeżeli usłyszysz gdzieś lub przeczytasz informację o grafice 24-bitowej, oznaczać to będzie, że każdy punkt ilustracji może być zapisany za pomocą 24 bitów (co jest równoznaczne z liczbą 224), czyli może mieć jeden z ponad 16,7 min kolorów. Definicja Raster to przyrząd poligraficzny, który odwzorowuje obraz i przygotowuje go do wydruku. Tworzy on siatkę punktów o różnym kształcie, za pomocą których uzyskuje się przejścia jednego koloru w drugi, np. czerwieni w żółty; z pewnej odległości, w zależności od rozdzielczości i wielkości obrazka, daje to wrażenie płynności zmiany tych dwóch barw. BMP – charakterystyczne rozszerzenie nazwy plików zawierających mapę bitową, wykorzystywane przez system Windows oraz wiele innych aplikacji; JPEG (JPG) – jeden z najpopularniejszych obecnie formatów map bitowych przechowujący obraz w postaci skompresowanej i zawierający ponad 16 min kolorów (224). Od stopnia skompresowania zależy jakość grafiki – im większa kompresja, tym gorsza jakość. Pliki te są wykorzystywane m.in. w Internecie;