Turned on Imac Beside Macbook on Table

Internetowa nauka

Jak wygląda nauka przez Internet? Student lub słuchacz otrzymuje zestaw materiałów dydaktycznych (np. książek, płyt CD z oprogramowaniem multimedialnym), które pozwolą mu samodzielnie opanować zagadnienia omawiane na internetowych wykładach. Student (słuchacz), zamiast jechać na uczelnię, łączy się z jej serwerem o określonej porze, aby wziąć udział wraz z innymi studentami w internetowym wykładzie. Wykład taki może zostać poprowadzony np. w formie wideokonferencji, przy użyciu kamer internetowych, mikrofonów i odpowiedniego oprogramowania instalowanego na komputerach uczestników wykładu. Studenci konsultują się ze swoimi wykładowcami za pośrednictwem różnych usług sieciowych – wideokonferencji, wideotelefonii, poczty głosowej lub poczty e-mail. Pocztą elektroniczną mogą również przesyłać wykładowcom swoje prace pisemne. Możliwa jest także praca w grupie – pozwalają na to aplikacje znajdujące się na serwerze uczelni, a uruchamiane na indywidualnych komputerach studentów znajdujących się w dowolnym miejscu. Warto wiedzieć E-edukacja wymaga od uczących się samodzielności i dyscypliny. Konieczna jest również umiejętność korzystania z sieciowych usług komunikacyjnych. Studia i kursy internetowe stwarzają możliwość zdobycia wykształcenia osobom mieszkającym w dalekich zakątkach kraju, zajętym pracą zawodową lub obowiązkami domowymi. E-edukacja ma szczególne znaczenie dla tych niepełnosprawnych, którzy nie mogą korzystać z klasycznych placówek edukacyjnych. Dużą rolę odgrywa tutaj również spore obniżenie kosztów nauki. E-praca Termin e-praca często zastępuje określenie telepraca. Jest to praca wykonywana przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych telekomunikacyjnych, w tym sieci Internet. Za jej pomysłodawcę uważany jest Amerykanin Jack Nills, który pierwszy zaproponował wykonywanie tej samej pracy zamiast w biurze, w domu. E-praca wymaga od zatrudnionego nie tylko umiejętności obsługi komputera, lecz także wiedzy merytorycznej bądź praktycznej z dziedziny, której praca dotyczy. Może przyjąć różne formy, jak praca w domu (np. wykonywana przez projektantów witryn internetowych, programistów czy tłumaczy) lub poza domem (przedstawiciele handlowi pracujący na określonym obszarze, konsultujący się między sobą lub z kierownictwem w ramach wideokonferencji).