Black Laptop Beside Audio Mixer Set

Kopiowanie

Bardzo często występuje konieczność wykonania kopii danego programu lub przekopiowania dokumentu z dysku twardego na dyskietkę. Operacje takie możesz wykonywać wtedy, gdy pliki lub foldery przeznaczone do kopiowania nie są używane przez żadną aplikację, np. nie powinno się kopiować dokumentu edytora tekstu, który jest aktualnie w użyciu. Najprostszy sposób polega na przeciągnięciu danego pliku lub folderu z miejsca źródłowego do docelowego, np. do ikonki dyskietki (metoda „przeciągnij i upuść”). Drugi polega na przekopiowaniu obiektu przy wykorzystaniu schowka systemowego. Np. w Windows możesz to zrobić za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+C> – kopiuj do schowka i <Ctrł+V> – wklej ze schowka. Większą liczbę plików czy folderów zaznaczamy myszką z wciśniętym klawiszem <Shiff> – kolejno jeden za drugim, <Ctrl> – w dowolnej kolejności, np. drugi, czwarty i dziesiąty, lub <Ctrl+A> – wszystko. W systemie Mac OS odpowiednikiem klawisza <Ctrl> jest <Command>. Definicja Schowek systemowy to zarezerwowany przez system operacyjny obszar pamięci operacyjnej, w którym mogą być umieszczane tymczasowo skopiowane teksty, obrazki, dźwięki, pliki czy foldery.