human hand holding plasma ball

Przenoszenie

Przenoszenie plików lub folderów (także wraz z całą ich zawartością) jest podobne do przelewania płynu z jednego naczynia do drugiego. Polega na umieszczeniu danego obiektu we wskazanym miejscu i jednoczesnym usunięciu go z poprzedniego. Przenoszenie plików i folderów, podobnie jak w przypadku kopiowania, może zostać wykonane za pomocą metody „przeciągnij i upuść”. Np. w Windows można zaznaczyć plik i przeciągnąć go z wciśniętym lewym przyciskiem myszki do miejsca docelowego (na tym samym dysku będzie przeniesiony, na innym – skopiowany). Można również wykorzystać schowek – zamiast Kopiuj <Ctrl+C> użyj opcji Wytnij <Ctrl+X>. Stosując metodę „przeciągnij i upuść” możesz wybrać obiekt (plik lub folder) i przenieść go w inne miejsce nośników pamięci twojego komputera z wciśniętym prawym przyciskiem myszki. Po zwolnieniu przycisku myszki pojawi się menu z możliwością wyboru polecenia kopiowania, przeniesienia lub utworzenia skrótu (linku). Podobnie jest w systemie Linux, tyle że robi się to lewym przyciskiem myszki.
Usuwanie Aby w systemie Windows usunąć plik, folder lub dowolny obiekt kryjący się za ikonką, jak np. drukarka, wystarczy go zaznaczyć i nacisnąć klawisz <Delete> (odgrywa on taką samą rolę w systemach Linux i Mac OS). Przeważnie taki obiekt zostaje przeniesiony jedynie do kosza, skąd można go jeszcze odzyskać. Całkowite skasowanie pliku z dysku w systemie Microsoftu jest możliwe przez usunięcie go z kosza lub wciśnięcie przed jego skasowaniem klawisza <Shift>.