purple and blue light digital wallpaper

Niektóre gry odmawiają współpracy ze starszymi programami

Myszy stają się urządzeniami coraz precyzyjniejszymi, wymaga to zatem opracowania nowych programów obsługi. Programy dołączane do sprzętu są czasami bardzo rozbudowane, umożliwiając regulację szerokiego spektrum parametrów myszy, od szybkości podwójnego kliknięcia począwszy, a na przypisywaniu określonych funkcji klawiszom skończywszy. Naturalną konsekwencją wzrastającej złożoności są błędy. Niektóre gry odmawiają współpracy ze starszymi programami obsługi myszy i najczęściej wina leży po stronie programu obsługi, a nie gry. Zwykle jedynym rozwiązaniem jest uaktualnienie oprogramowania myszy. Można co prawda tych kłopotów uniknąć, zdając się na programy obsługi systemu Windows 98, jednak wyklucza to możliwość użycia dodatkowych funkcji myszy, na przykład obsługi środkowego klawisza. Przyglądając się kształtom myszy bez wątpienia możemy stwierdzić, że wszystkie są projektowane dla praworęcznych użytkowników. Leworęczni gracze nie mają jednak powodów, by wpadać w panikę. Ostatnio opracowaną konstrukcją Logitech jest Wheel Mouse, wyposażona w kółko i trzy klawisze (kółko również funkcjonuje jako klawisz), która ma symetryczną budowę. Oznacza to, że nie faworyzuje użytkowników prawo- czy leworęcznych (patrz rysunek 9.5). Wielkością również powinna odpowiadać większości z nas, nie tylko tym o dużych dłoniach. Leworęczni użytkownicy powinni zatem zaintere sować się tą konstrukcją nieco bliżej. Przełączanie funkcji klawiszy odbywa się w panelu sterowania.