blue circuit board

Style

Style określają wygląd (rodzaj czcionki, jej wielkość, kolor itp.) różnych elementów dokumentu, takich jak nagłówki, akapity, listy punktowane i inne. Ponadto stanowią podstawę tworzenia spisów treści. Wykonując jedną prostą operację, można do akapitu lub wyrazu dobrać czcionkę, rodzaj wyrównania czy odstępy między wierszami. Zastosowanie stylów ułatwia formatowanie dokumentu. Na przykład w tekście często pojawiają się definicje, które powinny być pisane inną czcionką niż podstawowy tekst, aby były widoczne w dokumencie. Zamiast za każdym razem, gdy zechcesz wpisać definicję, zmieniać czcionkę, wyrównanie i inne właściwości tego fragmentu tekstu, wystarczy wybrać odpowiedni styl z paska narzędzi, a definicja nabierze właściwego wyglądu. Word ma wiele wbudowanych stylów, a ich wyboru dokonuje się z paska Formatowanie (rysunek 11.20.) Praca ze stylami jest bardzo prosta. Rozpoczynasz np. nowy akapit (pamiętasz, że akapity w edytorze kończymy klawiszem <Enter>) i wprowadzasz do niego tekst definicji taką samą czcionką jak do tej pory. Po zakończeniu opisu zostawiasz kursor w jego obrębie i wybierasz odpowiedni styl z listy – cały akapit zmieni się automatycznie według ustawień tego stylu. Widoczne na ilustracji 11.20. style o nazwie „Nagłówek” służą do nadawania nazw rozdziałów i podrozdziałów w dokumencie, aby umożliwić automatyczne tworzenie spisu treści. W takim przypadku wystarczy wpisać tytuł rozdziału w dokumencie, a następnie wybrać styl Nagłówek 1. Do wprowadzenia nowych lub modyfikowania istniejących stylów służy menu Format\Style i formatowanie… (FormaĄStyl…), co ilustruje rysunek 11.21.