white and black digital wallpaper

Ochrona antywirusowa

Ważnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie danych w komputerze jest profilaktyka przeciwwirusowa. Wymiana danych z innymi komputerami, np. przy przenoszeniu dokumentów za pomocą dyskietek, w sieci lokalnej lub za pośrednictwem Internetu wiąże się z ryzykiem zarażenia komputera wirusami komputerowymi. Sprzyja temu również korzystanie z nielegalnego, niesprawdzonego oprogramowania. Pracując w jakimkolwiek systemie operacyjnym musisz sobie zdawać sprawę z tego, że wirus obecny w komputerze może wywołać nieobliczalne skutki zarówno w pojedynczej maszynie, jak i w sieci, do której dany komputer został podłączony.
Definicja Wirus komputerowy to zwykle krótki program, zajmujący niewiele pamięci, który ma zdolność do samodzielnego powielania się. Wirusy komputerowe są zazwyczaj tworzone przez anonimowych programistów z myślą o wywołaniu destrukcyjnego działania w innych komputerach. Jednym z najważniejszych działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwadanych w systemach komputerowych jest odpowiednia profilaktyka antywirusowa. Polega ona m.in. na: używaniu legalnie zdobytego oprogramowania; sprawdzaniu za pomocą programów antywirusowych nośników danych przed ich użyciem; sprawdzaniu programów przenoszonych do komputera z sieci; wykonywaniu zapasowych kopii dla tworzonych dokumentów na zewnętrznych nośnikach (archiwizacja); używaniu programów monitorujących „ruch plików” do i od komputera podczas korzystania z usług sieciowych typu WWW, e-mail i innych; aktualizowaniu posiadanych narzędzi antywirusowych.