Przywracanie systemu

Przydatną opcją oferowaną przez niektóre systemy, jak np. Windows Me czy Windows XP jest przywracanie systemu. Polega ono na cofaniu zmian w konfiguracji czy ustawieniach systemu do wskazanego przez użytkownika stanu, który został zapamiętany w tzw. punkcie przywracania. Punkty przywracania są tworzone w chwili ważnych zdarzeń w systemie (np. przy instalowaniu aplikacji lub urządzenia). Można także w dowolnym czasie utworzyć własne punkty przywracania i nadawać im nazwy. Cofanie zmian w systemie dotyczy instalowanych w nim aplikacji i urządzeń, a także zmian w konfiguracji. Dokumenty tworzone przez użytkowników systemu pozostają nienaruszone. Program Przywracanie systemu jest dostępny m.in. z poziomu grupy Narzędzia systemowe, w grupie Akcesoria menu Start. Wybieranie punktu przywracania Możliwymi typami pjiHów przywracania są: punkty kontrolne systemu (punkty przywracania 2«Janowane pr ten taTCiuter), ręczne purkty prjywacaria (puikty przywracania utworzone p*2«2 uzytkowrika) i punkty C*;ywracann hstalacll (punkty przywractnia automatycznie utworzone podczas instdowanla pewnych programów).