Man in White Dress Shirt Sitting on Black Rolling Chair While Facing Black Computer Set and Smiling

Przywracanie systemu

Przydatną opcją oferowaną przez niektóre systemy, jak np. Windows Me czy Windows XP jest przywracanie systemu. Polega ono na cofaniu zmian w konfiguracji czy ustawieniach systemu do wskazanego przez użytkownika stanu, który został zapamiętany w tzw. punkcie przywracania. Punkty przywracania są tworzone w chwili ważnych zdarzeń w systemie (np. przy instalowaniu aplikacji lub urządzenia). Można także w dowolnym czasie utworzyć własne punkty przywracania i nadawać im nazwy. Cofanie zmian w systemie dotyczy instalowanych w nim aplikacji i urządzeń, a także zmian w konfiguracji. Dokumenty tworzone przez użytkowników systemu pozostają nienaruszone. Program Przywracanie systemu jest dostępny m.in. z poziomu grupy Narzędzia systemowe, w grupie Akcesoria menu Start. Wybieranie punktu przywracania Możliwymi typami pjiHów przywracania są: punkty kontrolne systemu (punkty przywracania 2«Janowane pr ten taTCiuter), ręczne purkty prjywacaria (puikty przywracania utworzone p*2«2 uzytkowrika) i punkty C*;ywracann hstalacll (punkty przywractnia automatycznie utworzone podczas instdowanla pewnych programów).