person using both laptop and smartphone

Wielkość obrazka

Ten parametr wskazuje, jakie rozmiary w jednostkach długości ma rysunek. W tym celu podaje się długość dwóch boków ilustracji w calach, centymetrach lub pikselach, np. obrazek wielkości 10 cm x 10 cm. Tradycyjne jednostki miary (centymetr, milimetr itp.) stosuje się do przedstawienia wymiarów rysunku na wydruku, pikseli używa się do określenia wielkości obrazka na monitorze, gdyż najmniejszym punktem jest na nim właśnie piksel. Kompresja Pliki graficzne kompresuje się w celu zmniejszenia ich objętości. Kompresja plików graficznych polega m.in. na redukcji informacji o obrazie – np. zamiast pamiętać 9 pikseli obrazka, program uśrednia je i zapamiętuje jako jeden. Grafika, jak pokazuje rysunek 12.1. A, może mieć większą rozdzielczość i zajmować na dysku dużo miejsca; aby zmniejszyć rozmiar pliku, poddaje się go kompresji. Dwa podstawowe sposoby zmniejszania objętości plików graficznych to redukcja kolorów i redukcja rozdzielczości. Rysunek 12.2. ukazuje różnicę między grafiką zapisaną bez strat i jej skompresowaną postacią.