turned on flat screen television

Grafika w komputerze

Grafika jest nierozerwalnie związana z programami komputerowymi. Dlatego programy graficzne cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników komputerów. Za ich pomocą mogą oni wzbogacać swoje dokumenty w edytorach lub arkuszach kalkulacyjnych. Do tego celu służą również rysunki ClipArt. Pojęcie grafiki komputerowej odnosi się do wielu zastosowań technologii informa- cyjnej, jak np.: projektowanie witryn internetowych, prezentacji multimedialnych, reklam lub ilustracji. Obrazy graficzne mogą być tworzone od podstaw, mogą też być wynikiem obróbki zeskanowanych zdjęć i rysunków. Pojęcie programu graficznego obejmuje zarówno aplikacje o bardzo dużych możliwościach, np. CorelDraw, Photoshop, Gimp czy Illustrator, jak i program pozwalający na wykonywanie jedynie prostych operacji: rysowanie linii, figur regularnych i wypełnianie kolorem (dostępny w Windows program Paint i jego odpowiedniki w systemie Linux czy Mac OS). Programy graficzne, w zależności od techniki tworzenia ilustracji i zastosowania, możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie: programy do grafiki wektorowej; programy do grafiki bitowej, nazywanej też rastrową. Grafikę wektorową można porównać do obrazka tworzonego za pomocą elementów dających się kształtować (figur regularnych i nieregularnych). Ich elastyczność pozwala na zmianę położenia i kształtu elementów rysunku. Z kolei grafikę bitową postrzega się jako obrazek malowany pędzelkiem, kredkami lub ołówkiem. Możesz go zmieniać przez nakładanie coraz to nowych kolorów lub gumowanie fragmentów. Tak więc kwiatek tworzymy z kawałków kolorowego papieru (kwiatek „wektorowy”) lub też malujemy go pędzelkiem (kwiatek „bitmapowy”).