turned on gray laptop computer

Archiwizacja i kompresja danych

Każdy użytkownik komputera musi być świadomy, że gromadzone na dysku dane w postaci plików dokumentów, plików multimedialnych, grafiki i wielu innych są narażone na zniszczenie. Może się to zdarzyć np. na skutek awarii nośnika, błędów w zapisie danych na dysku, ich przypadkowego usunięcia czy wreszcie działania wirusa komputerowego. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo danych. Podstawą bezpieczeństwa danych jest ich bieżąca archiwizacja {backup), czyli tworzenie kopii zapasowej zasobów systemowych typu dokumenty, programy, aplikacje itp.
Zasady archiwizacji Archiwizacja danych polega na tworzeniu kopii zapasowych części lub wszystkich danych, które znajdują się na dyskach komputera. Kopie takie tworzone są na zewnętrznym nośniku informacji typu płyta CD, DVD, dysk twardy, dyskietka czy taśma magnetyczna urządzenia nazywanego strime- rem (napędem taśmowym). Niezależnie od rodzaju nośnika, na którym dane są archiwizowane, przeprowadzając archiwizację należy pamiętać, aby: nośniki, na których archiwizowane są dane, przechowywane były w bezpiecznym miejscu. Kopia danych nigdy nie może znajdować się w tym samym komputerze co ich oryginał; zawsze najpierw tworzona była nowa kopia danych, a dopiero potem usunięta została ich wcześniejsza kopia.