Man in White Dress Shirt Sitting on Black Rolling Chair While Facing Black Computer Set and Smiling

Rodzaje kopii zapasowych

Wśród tworzonych podczas archiwizacji kopii można wyróżnić m.in.: kopię wszystkich danych i programów w komputerze – której utworzenie jest możliwe, jeśli dysponujesz dużym, zewnętrznym nośnikiem danych. W takim przypadku plik archiwum będzie miał dużą objętość, a jego utworzenie będzie czasochłonne; kopię systemu operacyjnego – polegającą na utworzeniu kopii zawierającej wszystkie dane i ustawienia systemowe. Za jej pomocą można odtworzyć ustawienia systemowe bez konieczności reinstalacji (instalacji od nowa) systemu. Tworzenie takiej kopii zaleca się po każdej zmianie oprogramowania lub zainstalowaniu nowych urządzeń w systemie; kopię aplikacji – pracując z komputerem być może często instalujesz lub odinstalowujesz różne aplikacje (programy) w systemie. Może się więc zdarzyć, że któraś aplikacja zostanie przypadkowo usunięta z systemu. Jeśli była ona wcześniej zarchiwizowana, w takich sytuacjach wystarczy odtworzyć jedynie jej archiwum. Tworzenie kopii tego typu przydaje się również, gdy aplikacja przestaje działać, czy uszkodzeniu uległy któreś z tworzących ją plików. Wówczas zamiast przeinstalowywać aplikację, można odtworzyć ją z archiwum; kopię plików dokumentów edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, plików z grafiką itp. – jest to najczęściej wykonywana kopia i dotyczy ona jedynie wybranych danych.