turned on flat screen television

Sprzęt w systemie

Za pomocą Panelu sterowania możemy dokładnie przyjrzeć się wszystkim urządzeniom w systemie. Do tego celu służy ikona System. Te same informacje są dostępne również po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na ikonce Mój komputer i wybraniu z menu opcji Właściwości. W oknie Menedżera urządzeń zobaczysz listę urządzeń, o których być może nawet jeszcze nie wiesz, jak chociażby Urządzenia systemowe. Tutaj możemy się dowiedzieć, jak nazywają się i gdzie się znajdują programy obsługi (popularnie nazywane sterownikami) danego urządzenia. Na podstawie wyświetlonych informacji możemy stwierdzić, które z urządzeń nie działa. Jeżeli jakiś element sprzętowy komputera nie działa, przy jego nazwie wyświetlony jest znak zapytania (Windows). Taka sytuacja może się zdarzyć wtedy, kiedy sprzęt jest uszkodzony lub został dobrany zły program jego obsługi. Definicja Program obsługi urządzenia – program komputerowy napisany z myślą o nadzorowaniu pracy wybranego urządzenia współpracującego z komputerem.  Przywr *car>e systemu Aktuateacje automatyczne Zdalny Ogólne Nazwa korrputeia Sprzęt Zaawansowane • Menedz< îanttalo I Podpity Aktie Widok Pomo‘ Typurz^cfcenia: Modemy Producent. Generic Lokalizacja: Gniazdo PCI 7 (Magistrala PCI 2, ufifldzenie 5. lurfccja 0] To urzsdzerie daafa poę*awnie.