human hand holding plasma ball

Centrum sterowania – czyli kontrola sprzętu i programów

System operacyjny pomimo swoich wszechstronnych możliwości zawsze pozostanie jedynie programem komputerowym obsługiwanym przez człowieka. To przecież my decydujemy, jakie urządzenia i programy znajdują się w komputerze. System udostępnia nam wiele ważnych informacji o sprzęcie komputerowym i aplikacjach, którymi zarządza. Na przykład zawiadamia nas za pomocą odpowiedniego programu o braku tuszu w drukarce czy niedziałającym urządzeniu w komputerze. Instalacja i deinstalacja programów Częstą czynnością podczas użytkowania komputera jest instalowanie programów. Zarówno w systemie Windows, Linux, jak i Mac OS czynności instalacyjne zostały zautomatyzowane. Oznacza to prostotę i szybkość całego procesu instalacyjnego. W Linuksie jednak często jest to proces wymagający większej wiedzy, gdyż programy dostarczone są w tzw. kodzie źródłowym. Wtedy należy poprosić o pomoc osobę znającą ten system lepiej. Dla początkującego użytkownika proste w instalacji programy noszą nazwę RPM (Red Hat Packet Manager), jak np. pakiet StarOffice czy program do obróbki grafiki Gimp.