Photo Of People Doing Handshakes

SCA…

Warto wiedzieć także o istnieniu odmiany SCA (System Connection Architecture – architektura połączeń systemowych), która korzysta ze złączy 80-stykowych. Wariant ten znalazł zastosowanie niemal wyłącznie w serwerach i macierzach dyskowych RAID, które często wymagają podłączania dysków bez wyłączania systemu. Nie należy jednak kupować urządzeń tego typu, gdyż w przypadku komputera domowego, ich podłączenie wymagałoby nabycia dodatkowych kart ze złączami SCSI. Kolejną odmianą standardu SCSI jest Differential SCSI (SCSI różnicowy). Zastosowanie urządzeń tego rodzaju wymaga użycia specjalizowanych kart i sterowników, gdyż Differential SCSI nie jest kompatybilny ze standardowymi sterownikami SCSI. Zaletą jego jest natomiast fakt, iż przewody połączeniowe mogą być bardzo długie, co stanowi rozwiązanie problemów w sytuacjach, gdy stacje dysków znajdują się w dużej odległości od komputera.