Silver Imac Displaying Line Graph Placed on Desk

Zasady korzystania z grup dyskusyjnych

Zwykle na forum grup dyskusyjnych nie obowiązują żadne ograniczenia w swobodzie wypowiedzi. Niekiedy jednak wiadomości przesyłane do grupy mogą być moderowane, czyli nadzorowane przez osoby lub program komputerowy czuwający nad prawidłowym przebiegiem dyskusji. Moderator sprawdza m.in., czy określona wiadomość jest tematycznie związana z profilem grupy, czy nie zawiera przypadkiem obraźliwych stwierdzeń i czy może zostać zamieszczona na forum grupy. Kilka istotnych zasad obowiązujących w grupach dyskusyjnych przedstawiono poniżej: dla każdej publikowanej wiadomości twórz temat; przestrzegaj tematu dyskusji w obrębie danej grupy; na wiadomości grupy odpowiadaj krótko i zwięźle; ponieważ użytkownicy grup dyskusyjnych do przeglądania wiadomości korzystają z różnych rodzajów oprogramowania, w treści wiadomości nie używaj polskich znaków diakrytycznych; w treści wiadomości nie używaj dużych liter (oczywiście poza literami rozpoczynającymi nowe zdanie i nazwy własne). Duże litery są odczytywane jako krzyk i mogą zdenerwować twoich partnerów w dyskusji; zwracaj uwagę na emotikony stosowane przez rozmówców w grupie i staraj się do nich dopasować; nie przesyłaj załączników wraz z wiadomościami ogłaszanymi na forum grupy, chyba że jest to związane z tematem dyskusji. Gdy załącznik jest skierowany do konkretnego uczestnika, prześlij go na jego adres e-mail; unikaj kłótni podczas dyskusji – to jedynie niepotrzebna strata czasu i nerwów; okaż wyrozumiałość początkującym członkom grupy, nie strofuj ich, raczej staraj się im pomóc; nie wysyłaj na grupę dyskusyjną wiadomości testowych – do tego celu służą specjalne grupy testowe.