Black Laptop Beside Audio Mixer Set

Switch

Większe sieci lokalne dzieli się na tzw. segmenty, co umożliwia pracę poszczególnym grupom komputerów niezależnie od siebie. Aby komputery znajdujące się w różnych segmentach mogły się ze sobą komunikować, są łączone za pomocą „inteligentnych” hubów, nazywanych switchami (przełącznikami). Komputery np. w segmencie A nie korzystają podczas wzajemnej komunikacji z kabli i urządzeń podsieci B, C czy D. Robią to dopiero wtedy, gdy chcą przesłać dane do komputera w innym segmencie. Aby np. komputer z segmentu A mógł przesłać informację do któregoś z komputerów w podsieci D, musi istnieć urządzenie, które pokieruje właściwie sygnałem. Taką funkcję pełni właśnie switch. Warto wiedzieć Standard sieci określa m.in. sposób dostępu do łącza, prędkość transmisji czy rodzaj kabli, jakich należy w nim używać. W sieciach lokalnych z komputerami klasy IBM PC standardem takim jest np. Ethernet czy Token Ring. W przypadku sieci opartych na komputerach Macintosh może to być Apple Talk. Routery to urządzenia (lub komputery ze specjalnym oprogramowaniem), które służą do łączenia różnych sieci i tym samym umożliwiają komunikowanie się ze sobą pracującym w nich komputerom. Ich podstawowym zadaniem jest kierowanie ruchem danych, czyli wyznaczanie drogi z jednej sieci do drugiej. Może się zdarzyć, że komputery w obrębie różnych sieci posługują się odmiennym Językiem”, nazywanym protokołem sieciowym. Dlatego nierzadko, oprócz sterowania przesyłaniem danych, zadaniem routera jest także tłumaczenie protokołów sieciowych. Router Na czym polega sterowanie przez router przesyłaniem danych? Wyobraź sobie, że komputer w sieci A chce przesłać wiadomość do innego komputera w tej samej sieci. Router, odbierając ją, stwierdza na podstawie adresu, że wiadomość jest przeznaczona dla komputera w tej samej sieci i dotrze do adresata bez jego pośrednictwa. Inaczej będzie, gdy komputer z sieci A wyśle wiadomość do któregoś z komputerów z sieci B. W tym przypadku jej doręczenie odbędzie się za pośrednictwem routera. W sieciach rozległych (np. w Internecie) w przekazywaniu informacji pomiędzy komputerami różnych sieci może brać udział niejeden, lecz wiele routerów.