black circuit board

Komórki i krawędzie tabeli

Pola w tabeli, do których wprowadzamy tekst, nazywają się komórkami. Krawędzie zaś znajdują się wokół komórki. Zarówno krawędzie, jak i komórki mogą być kolorowe. Aby urozmaicić w ten sposób tabelę, użyj menu lub przycisków pozwalających dokonywać zmian w krawędziach i komórkach. Po krótkim poszukiwaniu powinieneś w dowolnym programie znaleźć odpowiednie narzędzia. W edytorze Word najprościej dokonywać zmian na tabeli za pomocą paska Tabele i krawędzie (rysunek 11.11.) Aby sprawnie używać wszystkich narzędzi i poznać ich możliwości, najlepiej wypróbować każdy przycisk w praktyce. Ogólnie przyjętą metodą zmiany grubości, kształtu i koloru krawędzi lub wielkości i koloru komórek jest zaznaczenie danego fragmentu tabeli i wybranie odpowiedniej opcji menu programu, np. w Wordzie może to być menu Tabela i FormaĄObramowanie i cieniowanie…. Innym sposobem jest wybranie z paska Tabele i krawędzie ustawień grubości, koloru itp. i przy użyciu ikonki ołówka narysowanie tabeli (usuwanie krawędzi odbywa się za pomocą gumki).