person using laptop computer

Tabele

Elementem wielu dokumentów są tabele. Stosuje się je przy opracowywaniu sprawozdań, list nazwisk z adresami lub cenników, aby informacje te były czytelne i łatwe do odnalezienia. Dobrym przykładem jest plan zajęć w szkole, uczelni czy w firmie. Bez tabeli byłby mało przejrzysty. Wstawianie tabel Każdy porządny edytor oferuje wstawienie tabeli do dokumentu. Najczęściej wszystkie polecenia z tym związane są dostępne w menu Tabela danego programu lub bezpośrednio z paska narzędzi. Chcąc umieścić tabelkę w dokumencie należy w odpowiedniej opcji programu wskazać liczbę jej kolumn wierszy, np. w edytorze Word można to zrobić za pomocą przycisku na pasku narzędzi. Rysunek 11.10. pokazuje moment wyboru czterech kolumn trzech wierszy oraz powstałą tabelę. Tabela, jak wiesz, służy do prezentowania informacji. Będą nimi teksty, liczby i dowolne znaki z klawiatury. Podczas wprowadzania tekstu do komórek tabeli obowiązują podobne zasady jak przy pracy z tekstem na stronie. Można więc zmienić czcionkę, jej kolor i wielkość. Wprowadzony tekst można wyrównywać w komórce nie tylko w poziomie (do lewej, prawej, do środka), ale także w pionie – do góry, do dołu czy do środka. Wyrównanie tekstu w komórce tabeli ustawisz za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku narzędzi Tabele i krawędzie.