System numeru rachunku bankowego i IBAN.

Numery IBAN, czyli międzynarodowe numery kont bankowych, służą do szybkich i bezpiecznych płatności zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Unikalny dla Ciebie i Twojego konta numer ten oferuje system bezpieczeństwa, który sprawdza dane konta przed wysłaniem środków między międzynarodowymi bankami. Do 34 liter i cyfr, każdy zestaw znaków w IBAN dostarcza informacji o Twoim koncie, aby zweryfikować je podczas transakcji.

Dlaczego powstały numery IBAN

System nrb systemu IBAN został zaprojektowany, aby uprościć transfer pieniędzy za granicę, ale w niektórych krajach są one również używane do przelewów krajowych. Niezależnie od numeru konta i kodu rozliczeniowego, zawierają one informacje o konkretnym banku posiadacza konta, kraju, w którym ten bank się znajduje, oraz kombinację innych szczegółów konta. Ten dodatkowy poziom kodowanych zabezpieczeń zmniejsza liczbę błędów transakcji, odrzuconych płatności i opóźnień w przelewach transgranicznych. Numery IBAN mogą być używane tylko do wysyłania lub odbierania środków i nie mogą być używane do innych transakcji, takich jak wypłaty gotówki.

Wyjaśnienie znaków IBAN

Każdy zestaw znaków numeru IBAN udostępnia bankom określoną informację. Zaczynają się od dwuliterowego kodu kraju, takiego jak „FR” dla Francji i „DE” dla Niemiec. Kolejne dwie cyfry to czeki kontrolne, działające jako warstwa bezpieczeństwa specyficzna dla Twojego banku. Pozostałe numery to krajowe dane bankowe, znane również jako podstawowe numery konta bankowego (BBAN). Informacje BBAN zazwyczaj zawierają kod banku i odniesienie do oddziału, a także numer konta — chociaż formaty mogą się różnić w zależności od regionu IBAN.

Jak działa numer IBAN

Kiedy dokonujesz transakcji transgranicznej, znaki składające się na Twój numer IBAN są przepuszczane przez system płatności używany przez Twój bank. Weryfikując cyfry i litery z ich bazą danych, system jest w stanie potwierdzić konto nadawcy i odbiorcy. Do trawienia i sprawdzania informacji o koncie wykorzystywane są specjalne algorytmy. Jeśli jest ważny, płatność zostanie przetworzona.

Kto używa numerów IBAN?

Chociaż numery IBAN zostały pierwotnie zaprojektowane do płatności między bankami w strefie euro, są obecnie używane w ponad 70 krajach na całym świecie. W miejscach takich jak Kanada czy USA numery IBAN nie zostały przyjęte i nie są one wymagane do przelewania środków do tych krajów. Są one jednak potrzebne przy dokonywaniu transakcji międzynarodowej do kraju, który przyjął system IBAN.