black and white computer keyboard

Sensaura i Sensaura Multidrive

Sensaura wyodrębniła się z brytyjskiej firmy fonograficznej EMI, po przekształceniu z Central Research Labs. Jeśli chodzi o dziedzinę audio jest to jedna z najaktywniejszych firm. Do swoich eksperymentów używa zaawansowanych cyfrowo modeli ucha l11H7.lcip.gfi i głowy, dopasowując do nich algorytmy HRTF. W przeciwieństwie do EAX i A3D technologia Sensaury opiera się całkowicie na DirectSound3D. Programiści nie muszą więc korzystać z żadnych bibliotek poza DirectSound3D. Interesującą cechą rozwiązań Sensaury jest wirtualna obsługa EAX, dzięki czemu niektóre efekty EAX mogą być osiągnięte za pomocą dwóch głośników. Zwykle jednak odpowiedzialny za to jest program obsługi karty, nie zaś sam sprzęt.
Sensaura Multidrive jest rozszerzeniem systemu Sensaura, obsługującym zestawy czterogłośnikowe, stosującym algorytmy HRTF dla wszystkich głośników. Efekt będzie zatem najlepszy, jeśli zainwestujemy w odpowiednie głośniki. Producentami, którzy wykorzystują technologię Sensaura w swoich chipach dźwiękowych są na dzień dzisiejszy ESS oraz Yamaha.