Gray and Red Quadcopter Drone

Monitory z inwarową maską perforowaną

Działo elektronowe przemiata strumieniem elektronów przednią część kineskopu, pokrytą kropkami fosforowymi. Działo wysyła elektrony przez perforowaną maskę umiejscowioną blisko powierzchni fosforu. W monitorach tego typu inwarowa maska jest wykonana z plastiku, co zapobiega jej rozszerzaniu się pod wpływem ciepła (kineskop wydziela go bardzo dużo). Otworki w masce, przez które przebiegają elektrony są okrągłe. W nowoczesnych kineskopach kolorowych montuje się trzy działa elektronowe, po jednym dla każdego koloru składowego. Fosfor również występuje w trzech odmianach, dających światło określonego koloru. Kropki są ułożone w trójkąt zwany triadą, a ich świecenie zależy od trafienia strumieniami elektronów przechodzących przez otworki w masce.