teal LED panel

Anulowanie wiadomości na forum grupy

Każdy użytkownik, który umieścił wiadomość na forum grupy, może ją anulować (usunąć). Wiadomość może usunąć tylko jej autor lub administrator serwera grup dyskusyjnych. Wybierając anulowanie wiadomości w swoim programie (w Outlook Express jest to polecenie menu Wiadomość\Anuluj wiadomość), wysyłasz polecenie anulowania wiadomości do serwera, na którym wiadomość została ogłoszona. Serwer z kolei prześle to polecenie na inne serwery, na których istnieje ta sama grupa dyskusyjna. Wiadomość zostanie usunięta z forum grupy po określonym czasie (zwykle po paru minutach). Korzystając z grupy Test na serwerze grup dyskusyjnych, do którego masz dostęp, wyślij na forum tej grupy próbną wiadomość. Następnie subskrybuj ją do twego programu klienta poczty i sprawdź, czy jest tam twoja wiadomość. Przećwicz anulowanie wiadomości z forum grupy. Odpowiadanie na wiadomości Czytając wiadomości, być może zechcesz zająć stanowisko w sprawie poruszanej na forum grupy czy po prostu udzielić komuś odpowiedzi na nurtujące go pytania. Odbywa się to podobnie jak w przypadku odpowiedzi na wiadomość e-mail. Odpowiedzi możesz udzielać na forum całej grupy bądź jedynie nadawcy danej wiadomości.