white robot near brown wall

Grupy dyskusyjne

Jeśli chcesz wymienić poglądy na jakiś temat lub dotrzeć z konkretnym zapytaniem do szerszego grona internautów, możesz skorzystać z usługi grup dyskusyjnych. Pozwala ona użytkownikom sieci wymieniać wiadomości na zasadzie zbliżonej do poczty e-mail. Np. uczestnik dyskusji może przesłać na serwer danej grupy wiadomość, która zostanie przeczytana przez innych. Najpopularniejszą formą grup dyskusyjnych jest USENET będący elektronicznym odpowiednikiem tablicy ogłoszeń, na której każdy użytkownik sieci, należący do danej grupy dyskusyjnej, może umieścić własną wiadomość zwaną postem. Może także przejrzeć wiadomości pochodzące od innych członków grupy. Serwery grup dyskusyjnych Grupy dyskusyjne są organizowane na tzw. serwerach grup dyskusyjnych. Każdy z nich ma własną nazwę (adres internetowy). Nazwa ta jest poprzedzana przedrostkiem news (od angielskiej nazwy newsgroups, oznaczającej wiadomości). Na wielu serwerach istnieją te same grupy. Co więcej, serwery te wymieniają się publikowanymi wiadomościami. Oznacza to, że jeśli prześlesz wiadomość do danej grupy dyskusyjnej na serwerze np. news . pik-net. pl, to zostanie ona zapamiętana nie tylko na tym serwerze, ale dotrze także do użytkowników grupy o tej samej nazwie np. na serwerze news.tpi.pl. Przesyłanie lub pobieranie wiadomości z serwera grup dyskusyjnych umożliwia protokół NNTP (NetWork Nerws Transfer Protocol).