human hand holding plasma ball

Dostęp do grup dyskusyjnych z poziomu stron WWW

W Internecie można spotkać bramki umożliwiające dostęp z ich poziomu do grup dyskusyjnych. Mogą to być bramki typu e-mail <-> news, poprzez które możesz otrzymywać wiadomości z dowolnej grupy dyskusyjnej na konto e-mail lub bramki www <-> news udostępniające grupy dyskusyjne z poziomu stron WWW. W tym ostatnim przypadku zawartość wiadomości grupy przeglądasz za pomocą przeglądarki internetowej. Komunikatory sieciowe Jedną z najmłodszych usług sieciowych jest usługa IM – Instant Messaging. Pozwala ona na ciągły kontakt pomiędzy użytkownikami sieci Internet. Dzięki specjalnemu programowi, nazywanemu komunikatorem sieciowym (internetowym), możliwa jest komunikacja z wybranymi użytkownikami sieci i ich wywoływanie na „bezpośrednią pogawędkę” z użyciem klawiatury. Ideę usługi IM przedstawia rysunek 9.20. Komunikatory sieciowe udostępniają swoim użytkownikom szereg dodatkowych usług. Może to być m.in. wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu komórkowego, przesyłanie plików, a ostatnio również komunikacja głosowa (poprzez mikrofon i głośniki) i przesyłanie grafiki.