white robot near brown wall

Drukowanie dokumentów

Zanim przystąpisz do drukowania, powinieneś sprawdzić, jak utworzony i sformatowany dokument będzie wyglądał na wydruku. Wiele edytorów oferuje funkcję podglądu strony jeszcze przed wydrukowaniem. W edytorze Word przełączanie się do tego trybu odbywa się za pomocą menu Plik\Pod- gląd wydruku. Należy dokładnie przejrzeć cały dokument na poszczególnych stronach, aby przekonać się, czy nie zawiera usterek. Jeżeli masz pewność, że dokument jest już właściwie przygotowany, możesz przystąpić do drukowania. W Wordzie najprostszym sposobem jest kliknięcie przycisku Drukuj. Jednak program wydrukuje wtedy wszystkie strony dokumentu. Więcej możliwości daje wybranie menu Plik\Drukuj. Wyświetlone zostanie wtedy okno Drukuj (rysunek 11.19.), w którym możemy dokonać ustawień stron przewidzianych do wydruku: liczbę kopii, liczbę stron itd. Z kolei klikając na przycisku Właściwości możemy dokonać ustawień dla wybranej drukarki. Naciśnięcie przycisku OK rozpoczyna przesyłanie danych na drukarkę. Kiedy system operacyjny wykryje błąd drukarki (np. brak papieru, tuszu czy tonera), użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą okna komunikatu systemowego.