Man in White Dress Shirt Sitting on Black Rolling Chair While Facing Black Computer Set and Smiling

Obsługa poczty e-mail z poziomu stron WWW

Aby ułatwić czynności związane z przeglądaniem, wysyłaniem i odbieraniem poczty, wiele serwerów pocztowych udostępnia swym użytkownikom dostęp do kont z poziomu sieci WWW. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki umieszczaniu na stronach WWW specjalnych programów, nazywanych bramkami www <-> e-mail. Chociaż zazwyczaj dostęp do konta uzyskasz z poziomu strony WWW związanej z danym serwerem poczty, to w sieci Internet istnieją także witryny udostępniające obsługę każdego typu konta pocztowego niezależnie od obsługującego go serwera pocztowego. Wyślij przykładową wiadomość z niewielkim załącznikiem na własne konto pocztowe za pomocą programu do obsługi poczty. Następnie sprawdź zawartość swojego konta poprzez którąś z bramek www <-> e-mail. Przejrzyj tę pocztę poprzez bramkę. SMS Jedną z najpopularniejszych form przesyłania krótkich wiadomości pomiędzy użytkownikami telefonii komórkowych oraz pomiędzy siecią komórkową a Internetem są SMS-y. Obecnie opcję tę posiada każdy telefon komórkowy.