Silver Laptop and White Cup on Table

Formułowanie zapytań w wyszukiwarkach

O tym, jak wartościowa jest informacja wskazana przez wyszukiwarkę, decyduje celność skierowanego do niej zapytania. Podanie samej nazwy hasła bądź haseł stanowiących kryterium poszukiwań zwykle nie wystarcza. Dlatego przydatna jest umiejętność poprawnego formułowania zapytań, gdyż wyszukiwarka w inny sposób zinterpretuje zapytanie w postaci Marcin Mamut, a inaczej ’’Marcin Mamut”. Mimo że różne wyszukiwarki stosują różne algorytmy wyszukiwania, w większości z nich poprawnie jest interpretowana ta sama składnia zapytań. Nie ma tutaj także znaczenia, czy pracujesz w systemie Windows, Linux czy Mac OS, i to, z jakiej przeglądarki internetowej korzystasz. Warto wiedzieć Przy selekcji stron wyszukiwarka nie kieruje się ich wartością merytoryczną, lecz stworzonym przez autora opisem. Różne wyszukiwarki różnie oceniają tę samą stronę, dlatego odmienny może być wynik poszukiwań tej samej informacji w różnych wyszukiwarkach. Oto kilka podstawowych zaleceń odnośnie do konstruowania zapytań w wyszukiwarkach sieciowych: jeśli poszukiwane słowo zaczyna się od dużej litery, np. Mamut, wyszukiwarka sieciowa odnajdzie jedynie te strony, na których słowo to jest pisane dużą literą; jeśli poszukiwane słowo zostanie napisane małymi literami, w bazie danych odszukane zostaną wszystkie strony, na których występuje to słowo, niezależnie od wielkości liter; jeśli zapytanie składa się z frazy, czyli kilku słów, które muszą wystąpić w podanej kolejności i formie, to ujmuje się je w cudzysłów, np. “zmiany klimatyczne”; jeśli w zapytaniach złożonych z kilku słów przy wybranym słowie użyjesz operatora +, słowo to musi wystąpić na wyszukiwanych stronach, np. zapytanie w postaci łprocesor Pentium oznacza, że odszukane strony będą zawierać słowo procesor. Strony, na których oprócz tego słowa pojawia się również słowo Pentium, zostaną wyżej ocenione przez wyszukiwarkę. Używając operatora + należy pamiętać, aby między operatorem a słowem nie wstawiać spacji; jeśli w formułowanym zapytaniu przy każdym słowie użyjemy operatora +, np. łprocesor +Pentium, to odszukane zostaną dokumenty, w których znajdują się obydwa słowa; jeśli w zapytaniach składających się z kilku słów przy wybranym słowie użyjemy operatora -, to pod uwagę nie będą brane strony, na których słowo to występuje, np. zapytanie procesor -Pentium powoduje odszukanie stron, gdzie występuje słowo procesor, ale nie pojawia się słowo Pentium.