human hand holding plasma ball

Zapisywalne dyski CD

W ciągu minionych 18 miesięcy ceny napędów zapisujących dyski CD – zwanych powszechnie „wypalarkami” – uległy znacznemu obniżeniu z jednoczesnym wzrostem wydajności. Łatwo jest obecnie znaleźć napęd funkcjonujący jako czytnik CD 24x, wypa- larka CD-R 6x i CD-RW 4x za cenę poniżej 1600 złotych. Napędy o mniejszych możliwościach są jeszcze tańsze. Napędów zapisujących używają firmy do tworzenia dysków z kopiami zapasowymi danych. Zwykły użytkownik zada jednak pytanie: czy mogę skopiować w ten sposób grę?
Odpowiedź brzmi: oczywiście, ale tylko do użytku osobistego, jako kopię zapasową. Płyta CD jest delikatnym medium i z łatwością może ulec porysowaniu. Wypalenie płyty zapasowej stanowi zabezpieczenie oryginału – korzystanie z niej zapewnia, że z płytą oryginalną nie stanie się nic złego. Należy jednak wiedzieć o tym, że w sytuacji gdy uruchamiamy grę z kopii zapasowej równocześnie z uruchomieniem jej z dysku oryginalnego łamiemy prawo. Najczęstszym zastosowaniem płyt CD-R jest przecież udostępnianie kopii znajomym. Jest to całkowicie nielegalne i może narazić nas na wiele nieprzyjemności, gdyby się o tym dowiedział producent lub dystrybutor. Możemy wprawdzie „pożyczyć” koledze kopię gry, jednak nie wolno nam w tym samym czasie uruchamiać płyty oryginalnej. W przeciwnym przypadku wejdziemy w konflikt z prawem. „Użytek osobisty” oznacza używanie jednego i tylko jednego egzemplarza gry na jednym komputerze. Jak już powiedzieliśmy, dyski CD-R oraz CD-RW są bardzo wygodnym medium dla sporządzania zapasowych kopii danych z twardego dysku. W obu przypadkach zapis odbywa się poprzez zmianę barwy punktów na warstwie substratu, pod warstwą ochronną. Niektóre napędy CD-R są ponadto wystarczające szybkie jako czytniki, by występować w ich roli. Napędy CD-RW są z reguły wolniejsze, pozwalają jednak na wielokrotne użycie tego samego dysku. Dyski CD-RW kosztują nieco więcej niż CD-R, które można nabyć już w cenie poniżej 4 złotych za sztukę.