Black Laptop Beside Audio Mixer Set

Roboty wyszukiwawcze

Wyszukiwanie informacji w sieci i zdobywanie wiedzy na dany temat może odbywać się przy wykorzystaniu specjalnych programów komputerowych. W tym podrozdziale zostaną przedstawione dwa programy tego typu: programy robotów wyszukiwawczych oraz tzw. linguboty. Aby odnaleźć żądaną informację w sieci Internet przy równoczesnym użyciu wielu wyszukiwarek, oprócz multiwyszukiwarek sieciowych możesz skorzystać ze specjalnych programów, zwanych robotami wyszukiwawczymi. Program taki umożliwia wysłanie sformułowanego przez ciebie zapytania nawet do kilkuset wyszukiwarek sieciowych, do których ma on dostęp. Tym samym znacznie efektywniej możesz pozyskać potrzebne ci informacje. Przykładem tego typu programów są m.in.: polski Internetowy Poszukiwacz czy programy zagraniczne – Web Search czy Copemic. Niektóre spośród programów robotów wyszukiwawczych są udostępniane na zasadach licencji bezpłatnych i możesz je pobrać bezpośrednio ze stron ich producentów. Za inne programy tego typu należy wnieść stosowne opłaty. Nie są one jednak zbyt wygórowane.