white robot near brown wall

Inne usługi udostępniania i przesyłania plików

Direct Connect jest systemem wymiany plików, za pośrednictwem którego komputery łączą się w sieci, wykorzystując specjalne serwery nazywane hubami. Nie należy ich mylić z klasycznymi hubami w sieciach, jednak pełnią one podobną funkcję – również łączą komputery, tyle że rozsiane po całym Internecie. Użytkownicy usługi instalują na swoich komputerach program klienta DC i wskazują, które pliki w swoich zasobach udostępniają innym. Następnie łączą się z którymś z hubów DC i za jego pośrednictwem uzyskują dostęp do zasobów udostępnianych przez innych użytkowników tego huba. Na innej zasadzie niż Direct Connect działa system Kaza. Tutaj także użytkownicy łączą się za pomocą programu klienta z serwerem, i każdy udostępnia określone zasoby dyskowe swojego komputera, jednak w tym przypadku użytkownicy „nie widzą” się wzajemnie. Każdy użytkownik Kazaa instaluje na swoim komputerze oprogramowanie klienta usługi i loguje się na własnym koncie w systemie. Jeśli któryś z nich poszukuje jakiegoś pliku, wpisuje jego nazwę do specjalnej wyszukiwarki, a ta przegląda zasoby udostępnione przez innych użytkowników systemu. Jeśli plik zostanie odnaleziony, komputer użytkownika, od którego wyszło zapytanie, może zostać połączony z komputerem, w którym został znaleziony plik, i stamtąd go pobrać.