white and black digital wallpaper

Makra

Makra, nazywane też makropoleceniami, są malutkimi programami tworzonymi przez użytkownika w edytorze. Pozwalają na wykonywanie różnych operacji składających się z wielu dostępnych w programie funkcji. Za pomocą makra można np. wykonać automatycznie następujący ciąg czynności: wyszukać w całym tekście słowo „rozdział”, zaznaczyć cały wiersz, w którym to słowo występuje, zmienić w wierszu czcionkę, zmienić styl. W przypadku gdybyś zapomniał w swojej pracy wyróżnić tytuły rozdziałów, powyższe kroki musiałbyś po kolei wykonać „ręcznie”. Tworzenie makr jest proste i nie wymaga od ciebie umiejętności programowania. Polega na nagraniu w edytorze wszystkich kolejnych czynności, jakie będziesz wykonywać i zapisaniu ich pod unikatową nazwą. Najpierw jednak przemyśl i sprawdź wszystkie operacje, które chcesz zapisać do makra, aby nie zawierało ono błędów. Następnie możesz przystąpić do jego rejestracji za pomocą menu Narzędzia\Makro\Zarejestruj nowe makro…. Po wywołaniu opcji rejestracji podaj nazwę, skrót klawiszowy, za pomocą którego będziesz je uruchamiać i potwierdź klawiszem OK – od tego momentu wszystkie czynności będą nagrywane. Po wykonaniu ostatniego kroku kliknij na przycisk zakończenie rejestracji 3 lub wybierz menu Narzędzia\Makro\Zatrzymaj rejestrowanie.