turned on flat screen television

Jednostki informacji w komputerze

Komputer jest cyfrowym urządzeniem elektronicznym, co oznacza, że jego działanie polega na istnieniu dwóch stanów prądu – jego przepływie lub jego braku. Podobnie jak w alfabecie Morse’a dysponujemy dwoma znakami kodu – kropkami i kreskami, w elektronice cyfrowej mamy dwa stany prądu. Płynący w układzie prąd reprezentowany jest cyfrą 1, brak prądu w układzie – cyfrą 0. Stąd właśnie nazwa elektronika cyfrowa. Wszystko, co dzieje się w komputerze: przechowywanie danych, działanie urządzeń i programów, polega na występowaniu tych dwóch stanów. Najpopularniejszym systemem liczenia jest system dziesiętny. Jednak w elektronice cyfrowej byłby on zbyt skomplikowany, ponieważ należałoby opracować np. dziesięć różnych stanów prądu zamiast dwóch. Dlatego zostały stworzone inne systemy liczbowe, np. system dwójkowy czy system szesnastkowy, które bardziej odpowiadają potrzebom techniki. Na szczęście użytkownik nie musi nic przeliczać – jest to wyłącznie problem komputera. System dziesiętny Dziesiętny system liczenia składa się z dziesięciu cyfr: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Odpowiednie liczby są w nim przedstawiane za pomocą cyfr, przy czym za pomocą jednej cyfry możemy wyrazić 10 liczb (od 0 do 9), za pomocą dwóch – 100 liczb (od 0 do 99), za pomocą trzech cyfr – 1000 liczb (od 0 do 999) itd. Warto wiedzieć System dziesiętny doskonale sprawdza się w naszym życiu codziennym, co wiąże się z tym, że mamy u rąk dziesięć palców.