human hand holding plasma ball

System dwójkowy

System dziesiętny, jak już wiesz, jest zbyt skomplikowany dla komputera, dlatego w systemach komputerowych został przyjęty dwójkowy system liczenia. Jest on nazywany binarnym, ponieważ ma tylko dwie cyfry: 0 i 1. Cyfra lub 1 w systemie dwójkowym jest nazywana cyfrą binarną (binary digit), a popularnie bitem. Podobnie jak w systemie dziesiętnym, także w systemie dwójkowym za pomocą cyfr możemy przedstawiać poszczególne liczby. W tym przypadku liczby przedstawiane są inaczej: za pomocą jednej cyfry binarnej przedstawiamy tylko dwie liczby (21 – 1 lub 0), za pomocą dwóch – 4 liczby (22 – 00, 01, 10, 11), za pomocą trzech cyfr – 8 liczb (23 – 000, 001, 011, 111, 100, 110, 101, 010) itd. Definicja Bit – najmniejsza (elementarna) jednostka informacji w technice komputerowej. Może ona przyjmować dwie wartości: o lub i. Symbolem bitu jest mała litera „b”. Zamiana liczby z systemu dziesiętnego na liczbę w systemie dwójkowym polega na powtarzaniu dzielenia liczby dziesiętnej przez 2 i zapisywaniu kolejnych reszt z dzielenia.  W ten sposób liczba dziesiętna 14 została zamieniona na liczbę dwójkową 1110. Wynik otrzymaliśmy w kolejności od najmłodszego bitu do najstarszego, więc odczytujemy go od końca. Dzięki systemowi dwójkowemu możemy w bardzo prosty sposób reprezentować określone stany fizyczne, jak np. przepływ prądu – 1, brak prądu – 0, obszar namagnesowany – 1, obszar nienamagnesowany – 0 itd. Tak więc w systemie dwójkowym określony stan fizyczny możemy przedstawić za pomocą jednego bitu. Mówimy w takiej sytuacji o kodowaniu informacji. Jako jednostkę informacji odpowiadającą 8 bitom w technice komputerowej przyjęto bajt, ponieważ pierwsze komputery operowały „słowem” 8-bitowym. chociaż później powstały komputery 16-, 32-bitowe i więcej, to przyjęta jednostka informacji bajt obowiązuje do dziś. Pojęcie bitu sprawdza się również z powodzeniem przy określaniu prędkości transmisji danych w technice komputerowej, np. 1500 bitów na sekundę (1500 b/s). W stosunku do bajtów i bitów używamy typowych przedrostków jak kilo-, mega- itp. (patrz tabela 2.1.).