black and white computer keyboard

Połączenie za pomocą sieci ISDN

Dostęp do Internetu jest możliwy również poprzez telefoniczną sieć cyfrową ISDN (Integrated Services Digital Network). W tym celu odcinek tradycyjnej sieci pomiędzy gniazdkiem a cyfrową centralą telefoniczną zostaje przystosowany do przekazu cyfrowego za pomocą specjalnych urządzeń zwanych modemami cyfrowymi. Połączenie klienta z siecią umożliwia modem zainstalowany w komputerze. Jakość transmisji w tym przypadku jest znacznie lepsza niż w przypadku zwykłych linii telefonicznych i może osiągnąć prędkość nawet 128 Kb/s. Także i tutaj połączenie z serwerem internetowym jest realizowane tylko na czas „rzeczywistego” korzystania z sieci i można je uzyskać przez ogólnodostępne serwery internetowe (np. Telekomunikacji Polskiej 0202422 czy OnetKonekt – 0209580). Przygotowanie komputera do nawiązania połączenia z takim serwerem także w tym przypadku nie wymaga specjalnej konfiguracji komputera. Połączenie za pomocą łączy stałych Połączenie za pomocą łączy stałych polega na tym, że komputer indywidualnego użytkownika lub cała sieć lokalna są połączone „na stałe” kablem sieciowym z serwerem internetowym i tym samym mają ciągły dostęp do Internetu. Techniczne sposoby połączenia stałego mogą być następujące: sieć lokalna – dostęp do Internetu w tym przypadku polega na tworzeniu sieci lokalnej skupiającej komputery na danym obszarze, np. w obrębie szkoły, firmy czy osiedla, a następnie podłączeniu całej sieci do serwera dostępowego. Prędkość transferu zależy w tym przypadku od przepustowości łącza, jakim dysponuje usługodawca internetowy dla danej sieci, oraz od liczby jej użytkowników. Komputer indywidualnego użytkownika sieci jest wyposażany jedynie w kartę sieciową zapewniającą dostęp do huba lub switcha w sieci lokalnej. Częstym rozwiązaniem w sieciach tego typu jest także wykorzystanie wspomnianego już wcześniej (zob. podrozdział 6.6.) protokołu DHCP. W tym przypadku komputery użytkowników sieci otrzymują wirtualne adresy IP „widziane” jedynie wewnątrz sieci lokalnej, natomiast adres IP „widziany” także w Internecie ma jedynie serwer internetowy dostawcy. Użytkownik sieci lokalnej, chcąc korzystać z Internetu, łączy się z tym serwerem i przesyła do niego swoje zapytanie. Serwer pobiera odpowiednie informacje (pakiety) ze wskazanego adresu i odsyła je pod adres IP użytkownika, od którego wyszło zapytanie.