man holding gray steel frame

Karty rozszerzeń

Karty rozszerzeń odgrywają rolę dodatkowego wyposażenia komputera. W zależności od przeznaczenia oraz rodzaju gniazda rozszerzającego, z którym współpracują, występuje wiele ich rodzajów. Najpopularniejsze to: karta grafiki – odpowiada za wyświetlanie obrazu na monitorze; karta dźwiękowa – odpowiada za odtwarzanie i przetwarzanie dźwięku, za jej pomocą można również nagrywać dźwięk w komputerze, np. z magnetofonu lub mikrofonu; karta sieciowa – używana do łączenia komputerów; modem wewnętrzny – karta, za pomocą której możemy np. korzystać z sieci Internet za pośrednictwem linii telefonicznej; karta TV – urządzenie umożliwiające odbiór programów telewizyjnych, radiowych, podłączanie magnetowidu czy obsługę wideokonferencji; karta wideo – urządzenie przeznaczone do kopiowania materiału wideo z dowolnego źródła, jak np. kamera, na dysk komputera w celu dalszej jego obróbki (dodania napisów, muzyki, efektów itp.); FireWire – karta o bardzo szybkim transferze danych. Wykorzystywana do podłączania kamer cyfrowych lub zewnętrznych dysków twardych; Karta grał Rysunek 2.8. Przykłady kart rozszerzeń Karta dźwiękowa  Pod kontrolą doświadczonej osoby znajdź na płycie głównej kartę grafiki. Wymień znane ci elementy wewnętrzne komputera. karty specjalistyczne – cała gama urządzeń do specjalnych zastosowań, jak np. podłączanie do komputera obrabiarek, urządzeń pomiarowych itp.  Urządzenia zewnętrzne Urządzeniami zewnętrznymi zwykło się nazywać te elementy zestawu komputerowego, które podłącza się do zewnętrznych gniazd komputera. Poniżej zostaną wymienione najważniejsze z nich: