turned on flat screen television

Ultra SCSI oraz Ultrawide SCSI

Duże serwery oraz aplikacje przechwytywania sygnałów wideo mogą wymagać bardzo dużych transferów danych, co spowodowało konieczność opracowania szybszego standardu, jakim jest Ultra SCSI. Podobnie jak w przypadku Fast SCSI interfejsy Ultra SCSI przesyłają dane w pakietach 8-bitowych (wąskie) i 16-bitowych (szerokie). Na szczęście złącza, z których korzystają urządzenia nowego standardu są takie same jak złącza Fast SCSI. Dopuszczalna długość przewodów została jednak ograniczona w niektórych przypadkach do 1.5 metra, w innych zaś do 3 metrów. Szyna Ultra SCSI gwarantuje szybkość transferu danych do 20 megabajtów na sekundę, natomiast Ultrawide SCSI do 40 megabajtów na sekundę.