white and black digital wallpaper

KTIfffliTEiigi

Wyświetl stronę WWW o którymś ze znanych ci adresów. Następnie zapisz ją na dysku komputera, wykorzystując dostępne opcje twojej przeglądarki. Przełącz przeglądarkę do trybu pracy offline i otwórz w niej zapisaną wcześniej stronę. Sprawdź, jak teraz się ona przedstawia. Elementy strony i przeglądanie stron w trybie offline Kiedy w trybie online przeglądasz strony WWW, ich elementy są kopiowane z serwera WWW do określonego folderu w zasobach twojego komputera (np. w Windows jest to folder Temporary Internet Files). Kiedy za pomocą przeglądarki ponownie łączysz się z daną stroną, jej elementy nie muszą być znów przesyłane z serwera WWW, lecz mogą być pobrane z folderu, w którym system zapisał je poprzednio. W ten sposób strona zostanie szybciej załadowana do przeglądarki. Rozwiązanie to ma jeszcze jedną zaletę: przeglądarka umożliwia powtórne przeglądanie już obejrzanych stron w trybie offline.