Woman Using Vr Goggles Outdoors

Komputer zdalny i terminal

Praca zdalna jest możliwa na komputerach w sieci, które oferują tego typu usługę. Komputery zdalne zwykle pracują w tzw. systemie wielodostępo- wym (pod kontrolą systemów operacyjnych Unix lub Linux) i umożliwiają równoczesne podłączenie wielu użytkowników sieci. Definicja System wielodostępowy – komputer i system operacyjny umożliwiający jednoczesną pracę wielu użytkowników (terminali) podłączonych do niego za pomocą sieci. Pracę w danym systemie wielodostępowym umożliwia urządzenie elektroniczne nazywane terminalem. Składa się ono z monitora, karty sieciowej, układu sterującego i klawiatury (np. bankomat). W wielu przypadkach funkcję terminala może pełnić także zwykły komputer użytkownika podłączony do komputera zdalnego. Polecenia wpisywane na nim są kierowane do komputera zdalnego i tam wykonywane. Ich wyniki są przesyłane z powrotem do komputera użytkownika i wyświetlane na ekranie jego monitora. Aby to było jednak możliwe, musi na nim być zainstalowane oprogramowanie umożliwiające pracę w charakterze terminala. Program taki jest nazywany emulatorem terminalu. Protokoły pracy zdalnej w sieci Internet Praca zdalna na komputerze w sieci jest możliwa przy wykorzystaniu jednego z dwóch protokołów: Telnet lub SSH (Secure Shell). Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w przypadku Telnetu komunikacja z komputerem zdalnym, jak i logowanie do systemu, odbywa się przy braku jakichkolwiek zabezpieczeń przesyłanych danych. Bezpieczniejsze warunki pracy zdalnej stwarza protokół SSH, w którym przesyłane informacje są szyfrowane. Dostęp do komputera zdalnego i połączenie Połączenie z komputerem zdalnym następuje poprzez podanie w programie emulatora terminalu jego adresu. Adres może być przedstawiany zarówno jako nazwa domeny, jak i w postaci liczbowej.